ИСТОРИЯ

      Основната причина, поради която през януари 2000 година е създадено Сдружение “Огнеборец” е  професионалната защита на българските огнеборци. Конкретната причина е внесеният за разглеждане в Народното събрание Законопроект за управление на кризи (ЗУК), според който НСПАБ ще бъде извадена от системата на МВР и нейните служители ще бъдат де военизирани – нещо, с което те категорично не са съгласни. Затова на 18.01.2000 година СПО “Огнеборец” е регистрирано в Софийски градски съд.

      В началото на месец март 2000 година Управителният съвет на Сдружението дава своята първа пресконференция в агенция “Балкан”. На тази пресконференция се случват две важни неща – Сдружението публично оповестява за създаването си и разяснява на широката общественост какво означава де военизирането за пожарникарите и защо това не трябва да се допусне. На тази пресконференция Управителният съвет прочита декларация, с която  изразява мнението на всички служители от НСПАБ-МВР, че излизането на пожарната от системата на МВР ще доведе до сериозни отстъпления в професионално отношение и дори ще застраши способността на личния състав да изпълнява професионално и адекватно служебните си задължения.

        В първите месеци от учредяването на СПО “Огнеборец” се работи основно в две насоки – създаването на основни синдикални организации /дружества/ по места за да добие организацията национална представителност и по-голяма обществена тежест. Представители на Сдружението обикалят из страната, разясняват, прокламират и сформират дружества.  Втората насока е организирането и провеждането на срещи с народни представители от различни политически сили, както и с председателя на Комисията по национална сигурност и обществен ред в Народното събрание. Представители на Сдружението се срещат  и с министър-председателя на Република България Иван Костов. Проведени са срещи и с други фигури от обществения и политически живот с влияние в обществото. Целта на всички тези срещи е една единствена  - да бъде изложено становището на Сдружението и на българските огнеборци относно вредите за пожарната от евентуалната де военизация и да се повлияе в посока ЗУК да не бъде приеман в този си вид. Освен това, Сдружението организира подписка сред служителите на НСПАБ-МВР в подкрепа на оставането на службата в системата на МВР. Събрани са около 4000 подписа на огнеборци. Подписката е изпратена до президента на РБългария, до министър председателя и до председателя на Народното събрание. В резултат на всичките тези организирани действия в различни направления, ЗУК не е приет и българските огнеборци остават там, където са били винаги – в МВР. Това е първата голяма битка и първата голяма победа на новороденото Сдружение “Огнеборец”.

        Сдружението става  постоянен участник в заседанията на Съвета за социално партньорство на МВР от 2001 година. Съветът е форумът, на който в МВР се срещат работодателя и служителите. Съветът се председателства от  заместник -министър на вътрешните работи. На него участват представители на професионалните организации в МВР – СПО “Огнеборец”, Национален полицейски синдикат и Синдикат на гражданската администрация в МВР, както и всички директори на дирекции в МВР

       Сдружението е постоянен участник в заседанията на Комисията по условия на труд в МВР и в заседанията на жилищната комисия в МВР.

      През месец ноември 2004 година СПО “Огнеборец”, заедно с колегите от  Националния полицейски синдикат става организатор и участник в Международна конференция за социалното партньорство в МВР

        През декември 2005 година Сдружение “Огнеборец” прераства в синдикат.  Името на организацията е Национален синдикат на пожарникарите “Огнеборец”.

       От месец март 2011 година на Втория конгрес на синдиката и след обединението на Главна дирекция „Пожарна и аварийна безопасност” - МВР с Главна дирекция „Гражданска защита” – МВР, НСП „Огнеборец” се преименува в Национален синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец”.

      През пролетта на 2012 година в град Брюксел, Р Белгия, синдикатът е приет за член на Европейския съюз и алианс на пожарникарите /EFFUA/.

      През декември 2013 година в Резиденция „Бояна” НСПС „Огнеборец” бе домакин на годишната среща на Европейския съюз и алианс на пожарникарите, в която взеха участие представители на синдикални организации от  четиринадесет държави.

     От 19.12.2014 година НСПС „Огнеборец” е приет за основен член на най – голямото синдикално сдружение  у нас, а именно Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/.

 

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

  

 


 

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

Закон за държавния бюджет на Р.България за 2017г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017г.

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: