ИСТОРИЯ

      Основната причина, поради която през януари 2000 година е създадено Сдружение “Огнеборец” е  професионалната защита на българските огнеборци. Конкретната причина е внесеният за разглеждане в Народното събрание Законопроект за управление на кризи (ЗУК), според който НСПАБ ще бъде извадена от системата на МВР и нейните служители ще бъдат де военизирани – нещо, с което те категорично не са съгласни. Затова на 18.01.2000 година СПО “Огнеборец” е регистрирано в Софийски градски съд.

      В началото на месец март 2000 година Управителният съвет на Сдружението дава своята първа пресконференция в агенция “Балкан”. На тази пресконференция се случват две важни неща – Сдружението публично оповестява за създаването си и разяснява на широката общественост какво означава де военизирането за пожарникарите и защо това не трябва да се допусне. На тази пресконференция Управителният съвет прочита декларация, с която  изразява мнението на всички служители от НСПАБ-МВР, че излизането на пожарната от системата на МВР ще доведе до сериозни отстъпления в професионално отношение и дори ще застраши способността на личния състав да изпълнява професионално и адекватно служебните си задължения.

        В първите месеци от учредяването на СПО “Огнеборец” се работи основно в две насоки – създаването на основни синдикални организации /дружества/ по места за да добие организацията национална представителност и по-голяма обществена тежест. Представители на Сдружението обикалят из страната, разясняват, прокламират и сформират дружества.  Втората насока е организирането и провеждането на срещи с народни представители от различни политически сили, както и с председателя на Комисията по национална сигурност и обществен ред в Народното събрание. Представители на Сдружението се срещат  и с министър-председателя на Република България Иван Костов. Проведени са срещи и с други фигури от обществения и политически живот с влияние в обществото. Целта на всички тези срещи е една единствена  - да бъде изложено становището на Сдружението и на българските огнеборци относно вредите за пожарната от евентуалната де военизация и да се повлияе в посока ЗУК да не бъде приеман в този си вид. Освен това, Сдружението организира подписка сред служителите на НСПАБ-МВР в подкрепа на оставането на службата в системата на МВР. Събрани са около 4000 подписа на огнеборци. Подписката е изпратена до президента на РБългария, до министър председателя и до председателя на Народното събрание. В резултат на всичките тези организирани действия в различни направления, ЗУК не е приет и българските огнеборци остават там, където са били винаги – в МВР. Това е първата голяма битка и първата голяма победа на новороденото Сдружение “Огнеборец”.

        Сдружението става  постоянен участник в заседанията на Съвета за социално партньорство на МВР от 2001 година. Съветът е форумът, на който в МВР се срещат работодателя и служителите. Съветът се председателства от  заместник -министър на вътрешните работи. На него участват представители на професионалните организации в МВР – СПО “Огнеборец”, Национален полицейски синдикат и Синдикат на гражданската администрация в МВР, както и всички директори на дирекции в МВР

       Сдружението е постоянен участник в заседанията на Комисията по условия на труд в МВР и в заседанията на жилищната комисия в МВР.

      През месец ноември 2004 година СПО “Огнеборец”, заедно с колегите от  Националния полицейски синдикат става организатор и участник в Международна конференция за социалното партньорство в МВР

        През декември 2005 година Сдружение “Огнеборец” прераства в синдикат.  Името на организацията е Национален синдикат на пожарникарите “Огнеборец”.

       От месец март 2011 година на Втория конгрес на синдиката и след обединението на Главна дирекция „Пожарна и аварийна безопасност” - МВР с Главна дирекция „Гражданска защита” – МВР, НСП „Огнеборец” се преименува в Национален синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец”.

      През пролетта на 2012 година в град Брюксел, Р Белгия, синдикатът е приет за член на Европейския съюз и алианс на пожарникарите /EFFUA/.

      През декември 2013 година в Резиденция „Бояна” НСПС „Огнеборец” бе домакин на годишната среща на Европейския съюз и алианс на пожарникарите, в която взеха участие представители на синдикални организации от  четиринадесет държави.

     От 19.12.2014 година НСПС „Огнеборец” е приет за основен член на най – голямото синдикално сдружение  у нас, а именно Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/.

 

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

 

 

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: