Станимир Радославов Миланов - член на УС

  

Служител на ГДПБЗН – МВР от 1995 година.

През периода 1995 година до момента заема следните длъжности:

От 1995 г. – 2000 г. – пожарникар в РСПО гр. Велики Преслав;

От 2000 г. – 2015 г.  - пожарникар в 08 РСПБЗН при СДПБЗН;

От 2015 година до момента – командир на екип в 08 РСПБЗН – СДПБЗН.

Дългогодишен член на НСПС „Огнеборец”.

От 2011г. председател на основна синдикална организация в 08 РСПБЗН - СДПБЗН при НСПС „Огнеборец”, а от есента на 2013г. е избран за член на Управителния съвет.

  

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

 

 

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: