Любомир Илиев Еленков - член на УС

Служител в ГДПБЗН  - МВР от 1984 година.

От тогава до момента заема следните длъжности:

От 1984 до 1997 година – командир на екип в 01 РСПБЗН – СДПБЗН.

От 1997 до 2000 година – началник на дежурна смяна в 01 РСПБЗН – СДПБЗН.

От 2000 до 2003 година – помощник оперативен дежурен по град  в Столично  управление ПБЗН.

От 2003 до 2011 година – оперативен дежурен по град в Столично  управление ПБЗН.

От 2011година до момента – помощник дежурен по град в Столично  управление ПБЗН.

Един от основателите на НСПС „Огнеборец” и президент на организацията от 2000 до 2015 година.

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

 

 

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: