Инж. Валентин Живков Желязков - член на УС

Служител на ГДПБЗН – МВР от 1999 година.

 От тази дата до момента е на длъжност „началник на дежурна смяна” в 01 РСПБЗН - СДПБЗН.

Дългогодишен член на НСПС „Огнеборец” и председател на основна синдикална организация в 01 РСПБЗН - СДПБЗН.

На проведения на 20.11.2015 година Извънреден конгрес на синдиката е избран за  член на Управителния съвет.

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

  

 


 

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

Закон за държавния бюджет на Р.България за 2017г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017г.

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: