инж. Митко Борисов Николов – вицепрезидент

Служител на ГДПБЗН – МВР от октомври 2002 година. През периода 2002 до днешна дата заема следните длъжности:

10.2002 до 03.2003 – инструктор в РСПАБ Кърджали

05.2003 до 07.2003 – зам. началник на РСПАБ Кърджали

07.2003 до 12.2003 – изпълнява длъжността началник РСПАБ Кърджали

01.2004 до 02.2008 - инструктор в РСПБЗН Кърджали, осъществяващ ДПК и ПД на територията на общините Кърджали и Ченоочене.

02.2008 до юни 2010 – ВНД началник на група ДПК и ПД в РСПБЗН Кърджали

юни 2010 до момента – началник на група ДПК и ПД в РСПБЗН Кърджали

Председател на др.55, гр Кърджали и председател на Областния съвет  област Кърджали към НСПС „Огнеборец”.

На проведения на 20.11.2015 година Извънреден конгрес на синдиката е избран за вицепрезидент.

 

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

 

 

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: