инж. Венцислав Павлов Станков - президент                                               

  

инж. Венцислав Павлов Станков е роден на 20.11.1973 година в град Радомир.

Завършва основното си образование в ОУ „Христо Смирненски”, град Радомир.

През 1991 година завършва средното си образование в техникум по автотранспорт „Юрий Гагарин”, град Радомир.

От 23.03.1992 година до 17.09.1993 година отбива военната си служба в поделение 72220 – МВР, град София като пожарникар.

От 01.10.1993 е назначен като пожарникар в 03 РСПБЗН – СДПБЗН.

От месец май 1995 до месец ноември 2021 е назначен като командир на екип в 03 РСПБЗН – СДПБЗН.

От месец декември 2021 до момента заема длъжноста  инспектор по Държавен противопожарен контрол в 03 РСПБЗН - СДПБЗН.

Многократно е награждаван за висок професионализъм и отговорно изпълнение на служебните задължения от министъра на вътрешните работи, главния секретар, директори на ГДПБЗН и СДПБЗН.

За 2006 година е обявен за „Пожарникар на годината” по направление на пожарогасителна и спасителна дейност и е награден от министъра на вътрешните работи с почетен знак на МВР III – та степен.

През 2015 година завършва Академия на МВР със специалност инженер по „Пожарна и аварийна безопасност”.

През 2019 година придобива образователно – квалификационна степен „магистър” във Военна академия „Г.С. Раковски”, специалност „Управление при извънредни ситуации и защита на населението „  със специализация           „ Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи”.

През 2021 година придобива образователно - квалификационна степен "магистър" в Академия на МВР със специалност магистър инженер по "Пожарна и аварийна безопасност".

От самото основаване на СПО „Огнеборец” е негов член.

От 2006 година е председател на основна синдикална организация към НСПС „Огнеборец”

От 2007 година е член на Управителния съвет на организацията.

От 2011 до 2015 година е вицепрезидент на НСПС „Огнеборец”.

 На проведения на 20.11.2015 година Извънреден конгрес на синдиката е избран за   президент.

Семеен, с две деца.

               

 

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

 

 

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: