Честит празник

2016-02-17

Уважаеми колеги, членове на НСПС „Огнеборец”,

 

На 18.01.2000 година в град София бе учредено Сдружение „Огнеборец”  с цел  професионалната защита на българските огнеборци, прераснало през 2006 година в Национален синдикат на пожарникарите, а от 2011 година  и на спасителите след обединението на ГДПБС и ГДГЗ .

 

Вече 16 години организацията отстоява каузата за подобряване на професионалните и социално – икономически интереси на служителите от ГДПБЗН, а от една година и на ДНС 112.

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

 

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

  

 


 

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

Закон за държавния бюджет на Р.България за 2017г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017г.

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: