20 ГОДИНИ НСПС"ОГНЕБОРЕЦ"

2020-02-02

На 24.01.2020 година в Централния военен клуб с тържествена церемония и коктейл бе отбелязан двадесет годишния юбилей на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец”.

Гости на тържеството бяха представители на политическото ръководство на Министерство на вътрешните работи, на ръководствата на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, на Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” към Академия на МВР, на КНСБ, на синдикални организации в МВР, както и партньори и приятели на синдиката.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

 

 

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: