14-ти НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

2020-02-02

На 23 и 24.01.2020 година бе проведен Национален съвет на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец”, както и бе отбелязана двадесет годишнината от учредяването на синдиката.

Във връзка с юбилея на организацията най-активните председатели на Областни съвети и председатели на основни синдикални организации  бяха наградени с плакети и грамоти за личен принос и постигнати високи резултати в синдикалната дейност.

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

 

 

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: