ИЛИНДЕН

2018-08-01

На  20.07.2018 година по традиция в двора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” бяха отслужени заупокойна литургия за загиналите  при изпълнение на служебния им дълг пожарникари и водосвет за Илинден. Свети пророк Илия е закрилник и ревностен застъпник на българските огнеборци.

Президентът на НСПС „Огнеборец” от името на организацията поднесе букет на паметника на загиналите  при изпълнение на служебния им дълг пожарникари, заменили един огнен миг за вечност.

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

  

 


 

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

Закон за държавния бюджет на Р.България за 2017г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017г.

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: