140 ГОДИНИ СТОЛИЧНА ПОЖАРНА СЛУЖБА

2018-07-31

На 14.07.2018 година празнувахме 140 годишнината от създаването на Столичната пожарна команда.

Президентът на НСПС „Огнеборец” г-н Венцислав Станков, председателят на Областен съвет гр. София г-н Йордан Доканин и председатели на синдикални дружества и членове на НСПС „Огнеборец” поднесоха венец и цветя в памет на загиналите колеги при изпълнение на служебния им дълг на паметните плочи на сградата и в двора на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

  

 


 

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

Закон за държавния бюджет на Р.България за 2017г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017г.

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: