СРЕЩА БЮДЖЕТ 2018

2017-10-19

          Днес, 19.10.2017 година в Народното събрание се проведе среща между представители на КНСБ и представители на политическа партия ГЕРБ.

На нея бяха обсъдени проекта на Закона за държавния бюджет за 2018 година по секторни политики. Президентът на НСПС „Огнеборец” инж.Венцислав Станков изрази недоволството ни относно предвиждания бюджет за МВР за предстоящата 2018 година, който ще доведе до невъзможност да бъдат увеличени доходите на служителите във ведомството с искания от нас процент.

Също така бяха засегнати темите относно миналия на първо четене ЗИД на ЗМВР и предвижданото закриване на районни и участъкови служби.

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

  

 


 

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

Закон за държавния бюджет на Р.България за 2017г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017г.

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: