НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ 14.10.2017г.

2017-10-19

    На 14.10.2017 година се проведе протест, организиран от НСПС „Огнеборец” против:

  1. Неадекватните политики, прилагани от политическото ръководство на МВР, водещи до закриване на районни и участъкови служби за пожарна безопасност и защита на населението;
  2. Минималният ръст в бюджета на МВР за 2018 година  и недостатъчното финансиране на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и Дирекция „Национална система 112” за предстоящата 2018 година;
  3. Замразените доходи на служителите в МВР.

С участието си ние показахме, че пожарникарската гилдия е будна и може да се противопоставя на неразумните решения на политиците и ръководството на ГДПБЗН и да отстоява социалните си и професионални права.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

  

 


 

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

Закон за държавния бюджет на Р.България за 2017г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017г.

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: