ПОЗДРАВ ПО СЛУЧАЙ 14 СЕПТЕМВРИ

2017-09-14

 

                       Уважаеми колеги,

 

         Бих искал най – сърдечно да Ви поздравя по повод професионалния празник на служителите от ГД”ПБЗН” – 14 септември.

         Това е една паметна дата от историята на Пожарното дело в Република България, на която през 1905г. в гр.София по инициатива на петимата видни пожарни командири Димитър Тролев – командир на столичната пожарна команда, Георги Атанасов – командир на пловдивската пожарна команда, Руси Кожухаров - командир на бургаската пожарна команда, Найден Николов -  пожарен командир на Татар Пазарджик  / дн. гр.Пазарджик/ и Тодор Боев - пожарен командир на Станимака /дн.гр.Асеновград /, оставили трайни следи в развитието на пожарното дело в страната, е свикан първият пожарникарски събор. В работата му вземат участие 17 пожарни командири и 10 командири на доброволни дружини, които обсъждат състоянието на пожарните команди и техническата въораженост, дейности за подобряване положението на пожарникарите, осигуряването им в случай на злополука, правилата за устройство на градските пожарни команди, проектоустав за доброволните дружини и други въпроси.

      На събора командирите основават дружество което да представлява пожарникарите при предложения и преговори с държавата.

      Налага се традицията за периодично провеждане на събори / конгреси / на пожарните командири.

      През 1995г. с решение на Министерския съвет на Р.България датата 14 септември е обявена за Професионален празник на служителите на Национална служба „ Пожарна безопасност и защита на населението”, с което се възстановява традицията, от взетото решение на Първия пожарникарски събор, тази дата да се отбелязва като празник на пожарникарите в страната.

    От свое име и от името на членовете на Управителния съвет на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец” Ви пожелавам здраве, щастие, лични и професионални успехи в нашата благородна професия за опазване живота и имуществото на хората, засегнати от пожари, бедствия, аварии и катастрофи.

 

                        Честит празник!

 

                    

 

София, 14.09.2017                                                Президент на НСПС „Огнеборец”

                                                                                         инж. Венцислав Станков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

  

 


 

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

Закон за държавния бюджет на Р.България за 2017г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017г.

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: