Среща в МВР

2017-02-01

            На 31.01.2017 година от 9.00 часа в заседателната зала на МВР се проведе среща на служебния министър на вътрешните работи г-н Пламен Узунов и неговия екип с представители на всички синдикални организации във ведомството.

На срещата вътрешният министър представи екипа, с който ще ръководи ведомството до произвеждането на демократични избори. „Уверявам ви, че ще работим за утвърждаване на авторитета, честта и достойнството на служителите на МВР и изцяло в услуга на гражданите при спазване върховенството на закона”, бе посланието, което отправи министър Узунов към представителите на синдикалните организации. Съществуващите проблеми са много и сложни за решаване, но няма да пожалим сили да направим необходимото и да начертаем правилната посока, в която да се развива Министерството на вътрешните работи – бе категоричната позиция на министър Узунов.

 На председателите на синдикалните организации се даде и  възможност да изкажат вижданията си относно течащата административна реформа в Министерството.

В най – кратки срокове ще бъде определен заместник – министър, председател на Съвета за социално партньорство и ще бъде свикано заседание.

Също така предстои да се проведе Национално съвещание в МВР, на което ще бъдат поканени да вземат участие и представители от синдикалните организации във ведомството.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

  

 


 

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

Закон за държавния бюджет на Р.България за 2017г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017г.

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: