Новини

2019-11-01

Споразумение за сътрудничество

На 24.10.2019 година в офиса на НСПС „Огнеборец” се сключи Споразумение за сътрудничество между НСПС „Огнеборец” и Сдружение „Синдикат на пенитенциарните служители” в Министерство на правосъдието, представляван от...................


Прочети повече...
 
 

2019-07-19

83 години от полагане основите на политиката за защита на населението в България.

На 18.07.2019 година отбелязахме 83- годишнината от полагане основите на политиката за защита на населението в България. На церемонията .................


Прочети повече...
 
 

2018-08-01

ИЛИНДЕН

На  20.07.2018 година по традиция в двора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” бяха отслужени заупокойна литургия за загиналите  при изпълнение на служебния им дълг пожарникари и водосвет за Илинден. Свети пророк Илия е


Прочети повече...
 
 

2018-07-31

140 ГОДИНИ СТОЛИЧНА ПОЖАРНА СЛУЖБА

На 14.07.2018 година празнувахме 140 годишнината от създаването на Столичната пожарна команда. Президентът на НСПС „Огнеборец” г-н Венцислав Станков, председателят на Областен съвет гр. София г-н Йордан Доканин и председатели на синдикални дружества и членове на НСПС „Огнеборец” поднесоха венец и цветя.......


Прочети повече...
 
 

2017-12-04

Годишна среща на борда на EFFUA.

На 23 и 24.11.2017 година в град Стокхолм се проведе годишната среща на борда на Европейския пожарникарски съюз и алианс /EFFUA/. Представители от страна на НСПС „Огнеборец” бяха Венцислав Станков, президент на синдиката и Живко Вълчев, член на Управителния съвет. На срещата бе преизбран досегашния президент г-н Ким Никула...........


Прочети повече...
 
 

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

  

 


 

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

Закон за държавния бюджет на Р.България за 2017г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017г.

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: