Новини

2023-12-28

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

На 28.12.2023г в Министерството на вътрешните работи се подписа нов Колективен трудов договор за срок от една година, между министъра на вътрешните работи Калин Стоянов и представителите на синдикалните организации във ведомството. С него се уреждат въпросите, свързани с трудовите и осигурителните отношения на лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР,...........


Прочети повече...
 
 

2020-02-02

20 ГОДИНИ НСПС"ОГНЕБОРЕЦ"

На 24.01.2020 година в Централния военен клуб с тържествена церемония и коктейл бе отбелязан двадесет годишния юбилей на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец”. Гости на тържеството бяха представители на политическото ръководство на Министерство на вътрешните работи, на ръководствата на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, на.....................


Прочети повече...
 
 

2020-02-02

14-ти НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

На 23 и 24.01.2020 година бе проведен Национален съвет на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец”, както и бе отбелязана двадесет годишнината от учредяването на синдиката. Във връзка с юбилея на организацията най-активните председатели на Областни съвети и председатели на ............................


Прочети повече...
 
 

2020-01-03

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

Уважаеми колеги, Съгласно чл.43 от Устава на НСПС „Огнеборец” и взето решение на заседание на Управителния съвет, проведено на 19.09.2019 година, Ви информирам, че на 23 и 24 януари /четвъртък и петък/ 2020 година в базата на БЧК село Лозен, ще се проведе Национален съвет на НСПС “Огнеборец” при ..................


Прочети повече...
 
 

2020-01-03

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

На 23.12.2019 година в Министерството на вътрешните работи се подписа Колективен трудов договор /КТД/ между министъра на вътрешните работи и представители на синдикалните организации във ведомството. С КТД се уреждат въпросите, свързани с трудовите и осигурителните отношения на лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР, които не са уредени с............


Прочети повече...
 
 

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

 

 

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: